عضو شورای داوری رشته خوشنویسی جشنواره تجسمی فجر:‏ ‏93 اثر خوشنویسی به جشنواره تجسمی فجر راه یافتند/بیشتر آثار نستعلیق بودند بازگشت Back
عضو شورای داوری رشته خوشنویسی جشنواره تجسمی فجر:‏
 
‏93 اثر خوشنویسی  به جشنواره تجسمی فجر راه یافتند/بیشتر آثار نستعلیق بودند
 
به گفته مجتبی ملک زاده 93 اثر در بخش خوشنویسی برای حضور در جشنواره هنرهای تجسمی فجر توسط داوران انتخاب ‏شدند.
 
به گزارش روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ، مجتبی ملک زاده  ‏‏که با همراهی علی شیرازی و رضا بنی رضی داوری این دوره از آثار رشته خوشنویسی  جشنواره تجسمی فجر ‏را به عهده داشتند ‏در خصوص نتیجه نهایی داوری و آثار راه یافته به جشنواره تجسمی فجرگفت: در بخش ‏‏خوشنویسی  ‏511 اثر از 239 هنرمند ‏ ‏ در ‏جشنواره شرکت کرده بودند که در نهایت 93 اثر به جشنواره راه یافتند و در داوری نهایی قرار دارند.
 
ملک زاده در خصوص اینکه در این دوره از جشنواره بیشتر آثار شرکت کننده و راه یافته به جشنواره در کدام شاخه بودند، گفت: معمولا در خوشنویسی بیشترین تعداد را همیشه نستعلیق به خود اختصاص می دهد و علتش این است که انجمن خوشنویسان که 70 سال قبل تاسیس شد بنیانگذارانش نستعلیق نویس بودند و این خط را در ابتدا به عنوان خط رسمی تعلیم دادند و سال های بعد شکسته مستعلیق، ثلث و نسخ هم اضافه شد و برای همین تعداد نستعلیق نویسان ما دو تا سه برابر سایر گرایش هاست.
 
وی ادامه داد: البته در 10 سال گذشته خط شکسته هم از نظر کیفیت و کمیت رشد خوبی داشته است و تقریبا فاصله کم شده است. در این جشنواره هم بعد از نستعلیق بیشتر آثار در گرایش شکسته بود و بعد نسخ و ثلث و نقاشی خط.
 
ملک زاده درباره اینکه با وجود گرایش بیشتر جوانان به سمت نقاشی خط باز هم در رشته خوشنویسی شاهد گرایش بیشتر به سمت خوشنویسی کلاسیک هستیم، گفت: یکی ارعلت هاش این است که نقاشی خط هنوز جوان است و شاید تعریف خاصی ندارد اما خوشنویسی تعریف چهارچوب مندی دارد. مهم است در خط نقاشی خط هنرمند حرفی داشته باشد و کارش شبیه دیگران نباشد و همین کار را خیلی سخت می کند و از طرف دیگر کسانی که در این حوزه صاحب شیوه هستند در جشنواره شرکت نمی کنند. کسانی معمولا در این حوزه حضور پیدا می کنند که شاید هنوز لهجه خود را در این هنر پیدا نکرده اند. عنصر خلاقیت در این گرایش حرف مهمی می زند. اما از آن طرف شما در خوشنویسی باید شبیه گذشتگان باشید و در عین حال عطر و بوی خود را هم در کار پیدا کنید.
 
این عضو شورای داوری جشنواره تجسمی فجر در خصوص معیارهای داوری آثار نیز بیان کرد: ما در خوشنویسی اصول 12 گانه ای داریم که 10 تا از آنها برای ما ملاک بود چون اصول شان و صفا شامل شرکت کنندگان در جشنواره نمی شود. البته این را باید همین جا بگویم که چیزی که داوری نهایی را برای ما سخت خواهد کرد این است که ما باید همه گرایش ها را با هم مقایسه کنیم و یک انتخاب داشته باشیم. در سالهای قبل گرایش ها جدا داوری می شد و برگزیدگان جدایی داشت. البته شرایط دولت و وزارت ارشاد که از نظر مالی شرایط خاصی است را درک می کنیم اما به هر حال به نظرم بهتر بود در بخش خوشنویسی یک برگزیده نداشته باشیم.
 
وی درباره اینکه آیا اساس گفتگوی هنرها و نگاه بین رشته ای در خوشنویسی جایی دارد نیز گفت: خوشنویسی خیلی چهارچوب دارد و حتی نقاشی خط متر و معیارش به هنر مدرن و نقاشی نزدیک می شود و ما حتی در شورای ارزشیابی هنرمندان کشور هم این پیشنهاد را دادیم این هنر یا جای جدایی داشته باشد یا زیر مجموعه نقاشی برود. می شود برای جشنواره فجر فکرهای نویی داشت ولی به هر حال خوشنویسی هنری دارای چهارچوب است.
 
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن 99 در مرکز فرهنگی و هنری صبا برگزار ‏‏می شود.‏
تاریخ خبر:  1399/10/29