870 اثر به مرحله نهایی داوری هنرهای تجسمی فجر راه یافتند بازگشت Back
870 اثر به مرحله نهایی داوری هنرهای تجسمی فجر راه یافتند
 
بنا به گفته دبیر این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مجموع 870 اثر از 620 هنرمند به مرحله  نهایی داوری جشنواره تجسمی فجر راه یافتند.
 
به گزارش روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مرحله انتخاب آثار در موسسه هنرهای تجسمی معاصر ـ دبیرخانه جشنواره ـ طی مدت 10 روز برگزار شد و این در حالی است که امسال 7753 اثر از 3242 هنرمند به دبیرخانه ارسال شده است.
 
علی اشرف صندوق آبادی دبیر این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر ‏درباره آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری و آثار راه یافته به جشنواره تجسمی فجر در بخش های مختلف گفت: آثار بسیار خوبی در این دوره از جشنواره به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت 870 اثر از 620 هنرمند توسط 30 داور در رشته های مختلف برای حضور در جشنواره و داوری نهایی انتخاب شدند.
 
وی ادامه داد: در رشته نقاشی در مجموع 156 اثر از 101 هنرمند، در رشته خوشنویسی 93 اثر از 73 هنرمند، در رشته نگارگری 88 اثر از 80 هنرمند، در رشته تصویرسازی 215 اثر از 99 هنرمند، در رشته سرامیک 44 اثر از 37 هنرمند، در رشته مجسمه 63 اثر از 57 هنرمند و در رشته هنرهای جدید 49 اثر از 46 هنرمند  به بخش دوم داوری راه یافتند که باید اصل آثار را داورها مشاهده کنند و آثار راه یافته به جشنواره در این بخش ها مشخص می شود که معمولا در این بخش ریزش زیادی را شاهد نیستیم.
 
وی ادامه داد: همچنین در رشته عکاسی 51 تک عکس و 19 مجموعه عکس از 67 هنرمند و در رشته گرافیک 43 اثر از 28 هنرمند و در رشته کاریکاتور 49 اثر از 38 هنرمند به جشنواره راه یافتند.
 
به گفته وی این در حالی است که سال گذشته در مجموع 363 اثر از 268 هنرمند به جشنواره راه یافتند که در رشته های نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، نگارگری، تصویر  سازی، گرافیک، کاریکاتور، سرمیک، مجسمه و هنرهای جدید به ترتیب 85 اثر از 61 هنرمند، 73 اثر از 52 هنرمند، 48 اثر از 40 هنرمند، 45 اثر از 38 هنرمند، 36 اثر از 19 هنرمند، 29 اثر از 20 هنرمند، 24 اثر از 17 هنرمند، 11 اثر از 8 هنرمند، 9 اثر از 8 هنرمند و 5 اثر از 5 هنرمند در جشنواره حاضر بودند که نشان دهنده رشد قابل تامل کمیت و کیفیت آثار در این دوره از جشنواره است.
 
گفتنی است در این دوره از جشنواره همچنین برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در دوره های 25، 26 و 27، جشنواره هنرهای تجسمی فجر دوره های 11 و 12، پنجمین دوسالانه خوشنویسی و یازدهمین دوسالانه سرامیک حضور یافتند.
 
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن 99 در فرهنگستان هنر، موسسه صبا برگزار می شود.
تاریخ خبر:  1399/10/30