گزارش تصویری
ویدیو گزارش مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
Video

ویدیو گزارش مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1402/12/06

فوتوکال مراسم اختتامیه

فوتوکال مراسم اختتامیه
1402/12/05

اسامی برگزیدگان و تقدیرشدگان جشنواره

اسامی برگزیدگان و تقدیرشدگان جشنواره
1402/12/04

شب روشن شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در تالار وحدت

شب روشن شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در تالار وحدت
1402/12/04

ویدیو فضای نمایشگاهی بخش بازار هنر
Video

ویدیو فضای نمایشگاهی بخش بازار هنر
1402/11/26

ویدیو فضای نمایشگاهی بخش آزاد (طوبای زرین)
Video

ویدیو فضای نمایشگاهی بخش آزاد (طوبای زرین)
1402/11/26

ویدیو فضای نمایشگاهی بخش مفاخر هنرهای تجسمی
Video

ویدیو فضای نمایشگاهی بخش مفاخر هنرهای تجسمی
1402/11/19

آیین گشایش نمایشگاه پوسترهای ادوار فجر در کوشک باغ هنر

آیین گشایش نمایشگاه پوسترهای ادوار فجر در کوشک باغ هنر
1402/11/17

بازدید مشاور محترم اجتماعی وزیر فرهنگ از نمایشگاه

بازدید مشاور محترم اجتماعی وزیر فرهنگ از نمایشگاه
1402/11/16

بازدید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه

بازدید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه
1402/11/13

ویدیو آیین گشایش نمایشگاه بخش‌های رقابتی (طوبای زرین) و بازار هنر
Video

ویدیو آیین گشایش نمایشگاه بخش‌های رقابتی (طوبای زرین) و بازار هنر
1402/11/11

گشایش نمایشگاه بخش‌های رقابتی (طوبای زرین) و بازار هنر

گشایش نمایشگاه بخش‌های رقابتی (طوبای زرین) و بازار هنر
1402/11/10

ویدیو آیین افتتاح شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران
Video

ویدیو آیین افتتاح شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران
1402/11/09

آیین افتتاح شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران

آیین افتتاح شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران
1402/11/08

نشست رسانه‌ای شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

نشست رسانه‌ای شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1402/11/03

تحویل اصل آثار توسط هنرمندان پذیرفته شده در مرحله اول انتخاب

تحویل اصل آثار توسط هنرمندان پذیرفته شده در مرحله اول انتخاب
1402/10/22

بازدید معاون محترم امور هنری از دبیرخانه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

بازدید معاون محترم امور هنری از دبیرخانه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1402/10/13

ویدیو جلسات انتخاب آثار و داوری
Video

ویدیو جلسات انتخاب آثار و داوری
1402/10/12

جلسات انتخاب آثار رشته های عکاسی و رسانه های هنری جدید

جلسات انتخاب آثار رشته های عکاسی و رسانه های هنری جدید
1402/10/06

جلسات انتخاب آثار رشته های نگارگری و تصویرسازی

جلسات انتخاب آثار رشته های نگارگری و تصویرسازی
1402/10/05

جلسات انتخاب آثار رشته های طراحی گرافیک و کارتون و کاریکاتور

جلسات انتخاب آثار رشته های طراحی گرافیک و کارتون و کاریکاتور
1402/10/04

جلسات انتخاب آثار رشته های سرامیک و آبگینه هنری و نقاشی

جلسات انتخاب آثار رشته های سرامیک و آبگینه هنری و نقاشی
1402/10/03

جلسات انتخاب آثار رشته های مجسمه سازی و خوشنویسی

جلسات انتخاب آثار رشته های مجسمه سازی و خوشنویسی
1402/10/02