مفاخر هنرهای تجسمی فجر در دوره سیزدهم جشنواره معرفی شدند بازگشت Back
مفاخر هنرهای تجسمی فجر در دوره سیزدهم جشنواره معرفی شدند
 
امسال در بخش تجلیل از مفاخر هنرهای تجسمی در جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 9 نفر از اساتید رشته های مختلف هنرهای تجسمی تجلیل می شود.
 
به گزارش روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، بنا به رسم هر سال در جشنواره تجسمی فجر، امسال نیز از 9 نفر از مفاخر هنرهای تجسمی در رشته های مختلف هنرهای تجسمی تجلیل خواهد شد.
 
هنرمندانی که در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر مورد تجلیل قرار می گیرند، جعفر نجیبی هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته مجسمه و سرامیک، احمد عبداللهی نیا  هنرمند پیشکسوت و فعال  در رشته کاریکاتور، سعید رزاقی هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته تصویرسازی،  گارنیک درهاکوپیان هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته نقاشی،  خشایار قاضی زاده هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته نگارگری، احمد آقا قلی زاده هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته گرافیک، یعقوب آژند پیشکسوت و فعال در رشته پژوهش، محمد حسین حیدری هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته عکاسی و محمد سلحشور هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته خوشنویسی است.
 
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن 99 در فرهنگستان هنر، موسسه صبا برگزار می شود.‏
تاریخ خبر:  1399/11/05