پیام معاون امور هنری به سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ‏ بازگشت Back
پیام معاون امور هنری به سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ‏
 
معاون امور هنری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت برگزاری سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ‏پیلامی را صادر کرد.‏
 
به گزارش روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، متن پیام سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری به سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به شرح ‏زیر است:‏
 
 
«هوالجمیل
 
هنر، قرائتِ متمایز مسئولیت‌ها و خلق این تمایز تکلیف هنرمند است. هنرهای تجسمی از رساترین رسانه‌هایی‌ست که به آگاهیِ دیداری مخاطب می‌کوشد و پیرایش جان و ویرایش جهان را تکلیف خود می‌داند و به بهبود امروز و فردا می‌کوشد. دشواریِ دلپذیری که به مدد طرح‌ها و رنگ‌ها و نقش‌ها متولد می‌شود و به آبادی جهان و آبرومندی انسان پیوند می‌خورد.
 
جشنواره‌ی هنرهای تجسمی فجر به سخاوتمندی و سربلندی هنرمندانِ‌ شریف شکوفاتر و شایسته‌تر از پیش، در پیش است و خُنک‌خاطره آن که به ثروتِ اعتماد و سنتِ ارج‌گزاری، اقبال و استقبال دلگرم‌کننده‌ای اتفاق افتاده است که می‌تواند گویای گفتگوهای تعاملی و گواه همدلی‌ها باشد؛ چرا که هنر شاید فضیلتی فردی در شمار آید اما کارکرد جمعی آن‌ به مراتب متنفذتر و مؤثرتر در حافظه روزگار باقی مانده است.
 
در این دوره اگر چه ناگواری‌هایِ این بیماری جانسوز [کرونا]  ناهمواری‌هایِ تجربه‌نشده‌ای را رقم‌ زد اما جان‌ جویای هنرمندان از یک جانب وُ خروش رسانه‌های الکترونیک و موهبت هم‌رسانی شبکه‌های اجتماعی از دیگر جانب، نگذاشت نشاطِ رفاقت‌ها و رقابت‌ها کم رونق شود و این هیمنه از آن رو پویاتر و پیداتر به چشم می‌آید که جوان‌ترهای این عرصه به حُسن قرابت با کهن‌سالاران این هنر و به شوق نوآوری‌ها، امیدوارانه کوشیده‌اند و شور به شرح قصه بخشیده‌اند. امیدوارم با تعمیق رویکرد گفتگوهای بین‌ هنری و استخراج و استمرار جنبه‌های معاصرت آثار و به‌گزینی‌های اجرایی، کارنامه‌ای کارا از این دوره باقی بماند.
 
تاریخ خبر:  1399/11/28