محمود سالاری معاون امور هنری: جشنواره هنرهای تجسمی فجر در جوانی پخته و پیرانه می اندیشد بازگشت Back
محمود سالاری معاون امور هنری:
جشنواره هنرهای تجسمی فجر در جوانی پخته و پیرانه می اندیشد
هنر‌های تجسمی، کهن‌ترین دستاورد هنری بشر است و امروز در جهان فناورانه‌ای که شئون زندگی بشر را فراگرفته، همچنان هنر‌های تجسمی در تمامی رشته‌ها مانند نقاشی و مجسمه‌سازی و عکس و کاریکاتور سرامیک و ... در زندگی روزمره و زیست هنرمندانه مردم جهان جایگاه منحصربه‌فردی دارد. 
ایران ما نیز در طول ادوار تاریخ، هنرمندان بزرگی را به خود دیده که نقش‌ها و نگاره‌هایشان برای ما و جهانیان بزرگ‌ترین میراثِ فرهنگی و هنری بشریت است. 
امروز هنر‌های تجسمی در میان مردم خواهان بسیاری دارد و این مسأله، وظیفه معاونت امور هنری و به طریق اولی اداره کل هنر‌های تجسمی را دو چندان دشوار می‌کند. همراهی صمیمانه هنرمندان با رویداد‌های هنری، که از یک سو فرایندی پیچیده در برگزاری دارند و از دیگر سو تأثیرات اجتماعی و جریان‌سازی‌های هنری آن‌ها اهمیت بسیاری در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی دارد، در جشنواره هنر‌های تجسمی فجر به اوج می‌رسد. در این جشنواره که خاستگاهی انقلابی دارد سیاستگذاری‌های فرهنگی و ریشه‌های فرهنگمدارانه موجب شده است تا هنر به معنای متعهدانه آن در میان اقشار هنرمند و مردم هنردوست راه بیابد. ارزش و جایگاه رویدادی چون جشنواره هنر‌های تجسمی وقتی بیشتر نمود می‌یابد که توجه داشته باشیم امروزه بخش قابل توجه محصولات مورد نیاز مردم با هنر‌های تجسمی پیوند دارد. 
نگاهی به ادوار پیشین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر نشان می‌دهد که مسیر راه هر چند با دشواری و آزمون و خطا‌های بسیاری طی شده، اما صحیح بوده است، زیرا موجب شده که منتقدان و هنرمندان این عرصه، بی‌اعتنا از کنار ان عبور نکنند و نقد‌ها و مسائلی که برای بهبود این جشنواره مطرح کرده‌اند، نشان از دغدغه‌های فرهنگی و هنری آنان دارد. هر چند جشنواره هنر‌های تجسمی فجر در قیاس با دیگر جشنواره‌های فجر، جوان است، اما در همین جوانی نیز، پخته و پیرانه می‌اندیشد و دبیران کل همواره در پی جستن راه‌هایی برای بهتر شدن تلاش کرده‌اند. جوانی در ذات خود پویایی و سرزندگی بسیاری برای جشنواره ایجاد می‌کند و حضور پیشکسوتان هنر در این رویداد در جایگاه دبیرکل و دبیر و داور، رگه‌هایی از پختگی و اندیشه متعالی را رقم می‌زند. 
امید است که با نگاهی ساختارمند به بدنه جشنواره، این رویداد مهم هنری را به عنوان نهاد مؤثر در عرصه هنر‌های تجسمی بشناسیم و برای تقویت بنیان‌های ساختاری آن از یک سو، و بهره‌برداری از دستاورد‌های آن از سوی دیگر بهتر و بیشتر بیندیشیم. تلاش همکاران ارجمندم را در اداره کل هنر‌های تجسمی، مؤسسه توسعه هنر‌های تجسمی معاصر، دبیر کل و همه دبیران و داوران و همکاران دبیرخانه جشنواره هنر‌های تجسمی فجر می‌ستایم و از یکایک آنان برای برگزاری این جشنواره سپاسگزارم. 
تاریخ خبر:  1400/11/06