سید عباس میرهاشمی دبیرکل جشنواره: تمرکززدایی از پایتخت با همراهی هنرمندان انجام می گیرد بازگشت Back
سید عباس میرهاشمی دبیرکل جشنواره:
تمرکززدایی از پایتخت با همراهی هنرمندان انجام می گیرد
 
برگزاری چهاردهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر رویدادی مبارک است و گشایش آن را به همه هنرمندان گرامی که در این جشنواره حضور دارند و اثرشان پیش روی چشم مخاطبان است و همه هنرمندان و استادانی که قبول زحمت کردند و در فرایند پیشبرد جشنواره در ارسال آثار، دبیری، انتخاب و داوری آثار، همراه و همگام بودند و از دانش و هنر خود دریغ نکردند تبریک می‌گویم. 
از روز‌های آغازین فعالیت دوباره در دبیرخانه برای کار در جشنواره چهاردهم هنر‌های تجسمی فجر، تا امروز که تلاش‌ها به ثمر نشسته و نمایشگاهی در خور، هدیه مردم عزیز شده است، ساعت‌های بسیاری در گفت و گو با هنرمندان و اهل فن سپری شد تا بتوانیم نه فقط برای این جشنواره، که جشنواره‌های آتی نیز، مسیری را ترسیم کنیم و ساختاری منجسم در جشنواره طراحی کنیم. 
جشنواره هنر‌های تجسمی فجر، در این چهارده دوره که پشت سر گذاشته، آزمون و خطا‌های بسیاری کرده و توانایی و ظرفیت‌های گوناگون هنر‌های تجسمی کشور را با اعتبار خود به میدان آورده و در حد توان و برنامه‌های خود جامعه را بهره‌مند ساخته است. 
با تمامی اتفاقاتی که در این جشنواره می‌افتد و در سال‌های آتی هم با حضور هنرمندان، تقویت خواهد شد، باید امیدوار باشیم که هنر‌های تجسمی در شکل رقابتی و غیر رقابتی در جشنواره‌ها توانایی و ظرفیت‌های بیشتری به هنر ایران می‌افزاید. 
در این دوره از جشنواره، با حمایت بیدریغ و صمیمانه دوستان و همکاران گرامی‌ام در دبیرخانه جشنواره و همچنین هنرمندان عزیز توانستیم بخش‌های طوبای زرین، ایثار و فداکاری، نظامی گنجوی و آینه در آینه و مقالات را برگزار کنیم. اما آنچه در این دوره برای من به عنوان دبیرکل اهمیت بسزایی داشت برگزاری بخش مهم و تأثیرگذار و گسترده تجسم هنر بود. تجسم هنر به نوعی هنرمندان سراسر کشور را درگیر کار کرد. با همکاری ادارات کل استان‌ها، توانستیم در بیش از 95 درصد استان‌های کشور، جشنواره‌ای مستقل برگزار کنیم که حاکی از توانمندی استان‌ها و هنرمندانشان است. امید که این ساختار در جشنواره هنر‌های تجسمی فجر استمرار یابد و تمرکززدایی از پایتخت با همراهی هنرمندان انجام گیرد. 
از همه هنرمندان، منتقدان و اهالی فرهنگ و هنر و علوم انسانی کشور می‌خواهم که با دیدار از آثار این جشنواره، نگاه نقادانه خود را از جشنواره دریغ نکنند و با اشارات علمی و هنری خود، جشنواره هنر‌های تجسمی فجر به روز‌های بهتر نوید بدهند. 
تاریخ خبر:  1400/11/16