وزارت فرهنگ دیدگاه‌های رئیس‌جمهور را پیگیری کند، جاسم غضبان‌پور بازگشت Back
وزارت فرهنگ دیدگاه‌های رئیس‌جمهور را پیگیری کند
جاسم غضبان‌پور
عکاس 
این اتفاق که رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، جشنواره هنر‌های تجسمی فجر را به جشنواره فیلم فجر و ... ترجیح داده بسیار مبارک و مغتنم است و باید از آیت‌الله رئیسی و دکتتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد، مشاور امور هنری وزیر، معاون امور هنری و کسانی که این دیدار را رقم زدند تشکر کنم. 
موضوع حمایت از هنرمندان و بیمه آن‌ها مسأله مهمی است که در دوران کرونا برای دولت اهمیت بسیار یافته است و این مسأله ارتباط مستقیمی با موضوع اقتصاد هنر دارد. وقتی دولت بتواند بستر‌های اقتصاد هنر را فراهم کند و این مسیر تسهیل کند، دیگر نیازی به دادن سوبسید‌های فراوان به هنرمندان در شرایطی مانند کرونا ندارد. از این جهت امیدوارم با پیگیری‌های وزارت فرهنگ در پی دیدگاه‌های آقای رئیس‌جمهور مسأله اقتصاد هنر در اولویت نهاد‌های دولتی قرار بگیرد و آثار هنری هم در چرخه فعالیت‌های اقتصادی جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. 
ایجاد فضای عرضه برای هنرمندان در خارج کشور از طریق رایزنی‌ها و سفارتخانه‌های ما در همه نقاط جهان که رئیس‌جمهور از آن حرف زدند، می‌تواند اتفاق بسیار خوبی را برای هنر ایران در جهان رقم بزند. اگر رایزن‌های فرهنگی ما فضای مناسبی برای نمایش آثار هنرمندان ایرانی در خارج از کشور فراهم کنند، با یک تیر دو نشان می‌زنند؛ هم مسأله اقتصاد هنر را پیش می‌برند و هم موضوع دیپلماسی فرهنگی را با شکل و بیان هنری انجام می‌دهند. 
تاریخ خبر:  1400/11/21