دبیر و داوران بخش ناشران کتاب‌های تجسمی فجر شانزدهم معرفی شدند بازگشت Back
 
دبیرکل شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با صدور احکامی دبیر و داوران بخش ناشران کتاب‌های تجسمی این رویداد هنری را معرفی کرد.
 
به گزارش ستاد خبری شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، امیر عبدالحسینی، دبیرکل جشنواره شانزدهم با صدور احکامی مجزا بهنام زنگی را به عنوان دبیر و علی رمضانی، علی اصغر فهیمی‌فر و سمیه رمضان‌ماهی را به عنوان داوران بخش ناشران کتاب‌های تجسمی این رویداد هنری معرفی کرد.
 
شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به دبیرکلی امیر عبدالحسینی و دبیری هنری مسعود زنده‌روح کرمانی، بهمن امسال در موزه هنرهای معاصر تهران، مراکز معتبر نمایشگاهی تهران و سایر استان‌ها برگزار می‌شود.
 
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این رویداد هنری می‌توانند به سایت Fajrtajasomi.ir مراجعه کنند.
تاریخ خبر:  1402/10/26