بازدید مشاور اجتماعی وزیر فرهنگ از نمایشگاه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بازگشت Back
 
عاطفه خادمی مشاور اجتماعی وزیر فرهنگ و دبیر ستاد جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در مجموعه فرهنگی هنری صبا (فرهنگستان هنر) از نمایشگاه بخش‌های رقابتی و بازار هنر شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر دیدن کرد.
 
در این بازدید محمد خراسانی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی و مسعود زنده‌روح کرمانی دبیر هنری فجر شانزدهم، خادمی را همراهی کردند.
تاریخ خبر:  1402/11/17