ویدیو آیین گشایش نمایشگاه بخش‌های رقابتی (طوبای زرین) و بازار هنر چهارشنبه 1402/11/11 آیین گشایش نمایشگاه بخش‌های رقابتی (طوبای زرین) و بازار هنر