ویدیو بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر جمعه 1401/11/21

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر جمعه ۲۱ بهمن ماه با حضور در فرهنگستان هنر از نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بازدید به عمل آورد.