جلسات انتخاب آثار رشته های طراحی گرافیک و کارتون و کاریکاتور دوشنبه 1402/10/04 گزارش تصویری از جلسات انتخاب آثار رشته های طراحی گرافیک و کارتون و کاریکاتور شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
12/26/2023 1:39:22 PM
12/26/2023 1:39:22 PM
12/26/2023 1:39:22 PM
12/26/2023 1:39:22 PM
12/26/2023 1:39:22 PM
12/26/2023 1:39:22 PM
12/26/2023 1:39:22 PM
12/26/2023 1:39:22 PM
12/26/2023 1:39:22 PM
12/26/2023 1:39:22 PM