نشست رسانه‌ای شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر سه شنبه 1402/11/03 در نشست رسانه‌ای شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر مطرح شد: نقطه افتخار فجر شانزدهم کیفیت است نه کمیت/ حضور هنرمندان سرآمد در بزرگترین رویداد هنرهای تجسمی کشور.
1/24/2024 9:00:30 AM
1/24/2024 9:00:30 AM
1/24/2024 9:00:30 AM
1/24/2024 9:00:30 AM
1/24/2024 9:00:30 AM
1/24/2024 9:00:30 AM
1/24/2024 9:00:30 AM
1/24/2024 9:00:30 AM
1/24/2024 9:00:30 AM
1/24/2024 9:00:30 AM