گشایش نمایشگاه بخش‌های رقابتی (طوبای زرین) و بازار هنر سه شنبه 1402/11/10 آیین گشایش نمایشگاه بخش‌های رقابتی (طوبای زرین) و بازار هنر شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حضور محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و خیل انبوهی از هنرمندان و هنردوستان در مجموعه فرهنگی هنری صبای فرهنگستان هنر برگزار شد‌.
1/31/2024 8:31:39 AM
1/31/2024 8:31:39 AM
1/31/2024 8:31:39 AM
1/31/2024 8:31:39 AM
1/31/2024 8:31:39 AM
1/31/2024 8:31:39 AM
1/31/2024 8:31:39 AM
1/31/2024 8:31:39 AM
1/31/2024 8:31:39 AM
1/31/2024 8:31:39 AM
2/2/2024 1:21:20 PM
2/2/2024 1:21:20 PM
2/2/2024 1:21:20 PM
2/2/2024 1:21:20 PM
2/2/2024 1:21:20 PM
2/2/2024 1:21:20 PM
2/2/2024 1:21:20 PM
2/2/2024 1:21:20 PM
2/2/2024 1:21:20 PM
2/2/2024 1:21:20 PM