ویدیو مراحل آماده سازی نمایشگاه، چیدمان و نصب آثار پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر پنجشنبه 1401/11/06