بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از نمایشگاه آینه در آینه، در موزه هنرهای معاصر تهران (ویدیو) یکشنبه 1400/11/10 دیدار محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه آینه در آینه در موزه هنرهای معاصر تهران